Η Θεωρία των Πάντων (Κεφάλαιο 1ο – 2ο)

Links:
Επειδή ακριβώς ανακύπτουν επιστημονικές ορολογίες που χρήζουν
περαιτέρω ανάλυσης, ενδέχεται να κατατοπιστείτε, στο βαθμό που
κι εγώ κατατοπίστηκα κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής μου
εργασίας, κάνοντας χρήση των κάτωθι παραπομπών:

http://www.math.upatras.gr/~streklas/public_html/meta/Georgakopoulos.pdfhttp:…
http://www.e-steki.gr/showthread.php?t=20149
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,id=44918688
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_brochure_el.pdf
http://users.sch.gr/avelentz/diplomatiki/broglie.htm
http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/SGH09.pdf
http://egnatia.ee.auth.gr/~aalexioy/gps.htm
http://obelix7.blogspot.com/2011/03/blog-post_1591.html
http://www.christianity-science.gr/files/TimeDilationExperiments.pdf
http://physics.teiath.gr/physics/faculty/pdf/Relativity.pdf

http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id…
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%B4…
http://physicwanderings.blogspot.com/2008_09_21_archive.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%9…
http://users.sch.gr/apouliassis/Quantum%20Mechanics/photoelectric.htm
http://www.anixneuseis.gr/?p=2962
http://www.artofwise.gr/html/categories_content/epistimes/kvantikifysikh.html
http://openarchives.gr/search/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A…
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_history.htm
http://www.physics4u.gr/articles/fullerene.html
http://www.physics4u.gr/news/2005/scnews2141.html
http://www.physics.uoi.gr/atomol/index_files/S_I_C.pdf
http://www.christianity-science.gr/files/darkenergy3.pdf
http://www.physics4u.gr/articles/2004/darkenergy4.html
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/part_adv/other/proj_sum.html
http://www.sfak.org/page/A/244
http://selidesphysikis.blogspot.com/2011/04/fermilab.html
http://www.physics4u.gr/news/2008/scnews3260.html
http://www.physics4u.gr/articles/1900b.html
http://www.entropy-and-humanvalues.gr/PROLOGOS_GR.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheeler%E2%80%93Feynman_absorber_theory
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B4%CE%B…
http://users.sch.gr/apouliassis/Quantum%20Mechanics/uncertainty.htm
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/1001TRYPES.pdf
http://www.cup.gr/ViewShopProduct.aspx?LangId=1&ProductId=264581
http://www.infogenesis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E…
http://www.mitropoulos.gr/view.php?artid=144
http://www.physics4u.gr/collabor/to_keno.html
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/articles/GLWSSARI_KWNSTANTINOU.html
http://www.physics4u.gr/articles/2008/equivalence_principle.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE…
http://library.tee.gr/digital/kdth/kdth_3460/kdth_3460_nasikas.pdf
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/60/theory.html
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=409215
http://physics4u.wordpress.com/2010/03/19/%CE%AE-%CE%AD-%CF%8C-a/
http://physics4u.wordpress.com/2010/03/19/%CE%AE-%CE%AD-%CF%8C-a/
http://christselentis.blogspot.com/2008/08/blog-post_26.html
http://www.physics4u.gr/news/2000/scnews96.html
http://www.zoo.gr/forum/message/8/7564535
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=423947
http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=410262
http://www.physics4u.gr/articles/2003/lynds.html
http://www.labspaces.net/blog/1135/Athene_s__Theory_of_Everything____A_new_ta…
http://www.psyxology.gr/articles/164-2010-05-08-16-18-49.html
http://www.psych.uoa.gr/~roussosp/gr/psy32_Lecture3.pdf

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι παρέλειψα τα συμπεράσματα των Κεφαλαίων
1 και 2 χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο.

Advertisements