«Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες.

                                   Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα.

                                                                 Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους.»

Advertisements